Geluidsnormen2018-02-01T11:58:01+00:00

Geluidsnormen

Sinds 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen. Het college van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking van de geluidsnormen toestaan. Hiervoor doe je een aanvraag bij de Milieudienst.

Zie Geluidshinder/elektronisch versterkte muziek