Geluidshinder/elektronisch versterkte muziek2018-02-01T11:57:00+00:00

Geluidshinder/elektronisch versterkte muziek

Geluid wordt niet door iedereen gelijk ervaren: wat voor sommigen als muziek in de oren klinkt is voor anderen hinderlijk. Het afrijden van gras, een tuinfeestje of het organiseren van een klein of groot evenement kan door de ene als acceptabel ervaren worden, voor de andere is het storend. Verdraagzaamheid is uiteraard een goede deugd, maar er zijn wel wettelijk vastgelegde normen.

Geluidshinder ontstaat wanneer men de omgevingsnormen overschrijdt, ook wanneer er geen sprake is van elektronisch versterkte muziek. Sommige geluiden – spelende kinderen, seizoensgebonden werkzaamheden in de landbouw, noodzakelijke leveringen voor handelszaken – kunnen nooit als hinderlijk beschouwd worden.

Voor het produceren van elektronisch versterkte muziek zijn de normen vastgelegd en kunnen in bepaalde gevallen afwijkingen aan het schepencollege gevraagd worden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete.