Geboorteakte, uittreksel2018-03-06T09:56:58+00:00

Geboorteakte, uittreksel

Wie een uittreksel uit de geboorteakte wil, kan daarvoor (uitsluitend) terecht in zijn of haar geboorteplaats.

Hoe?

Je doet een aanvraag via het e-loket of bij de dienst Burgerzaken.

Kostprijs?

Gratis.