Geboorte (aangifte)2018-02-01T11:23:54+00:00

Geboorte (aangifte)

Binnen de 15 dagen na de bevalling doe je aangifte van de geboorte van je kind bij de dienst Burgerzaken van de stad of gemeente waar het kind geboren is.

De aangifte gebeurt door de vader, moeder of de beide ouders. Als de ouders niet gehuwd zijn moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte, tenzij het kind door hen beiden werd erkend vóór de geboorte.

Meebrengen?

Attest van geboorte, uitgereikt door de dokter of vroedvrouw.

Trouwboekje (als getrouwd), eventueel erkenningsakte (als niet getrouwd).

Kostprijs?

Gratis.