Garage De Prest: geen plan-MER nodig

Volgens de dienst Milieueffectrapportagebeheer geeft de aanvraag tot planologisch attest voor Garage De Prest in Knesselare geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en is de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen van 20 april tot en met 19 mei 2018 geraadpleegd worden op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Knesselare (tijdens de openingsuren) en in de dossierdatabank op de website van de dienst Mer (dossiernummer SCRPL17282)

2018-04-26T14:28:10+00:00