Euthanasie2018-02-01T11:15:45+00:00

Euthanasie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan bij de dienst Burgerzaken een schriftelijke wilsverklaring afleggen met zijn/haar wens dat een arts euthanasie kan toepassen op een moment dat hij/zij niet meer in staat is zijn wil te uiten.

Bedoeling van de registratie is om de arts die geconfronteerd wordt met een patiënt die wilsonbekwaam is en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, te informeren.

De registratieprocedure is facultatief, wat wil zeggen dat een wilsverklaring ook geldig is wanneer ze niet geregistreerd werd.