Eersteleeftijdsmelk2018-02-01T11:13:04+00:00

Eersteleeftijdsmelk

Kwaliteitsvolle voeding tijdens het eerste levensjaar van het kind is zeer belangrijk voor een optimale fysische, psychische en verstandelijke ontwikkeling. Poedermelk is evenwel duur, waardoor mensen vaak kiezen voor minderwaardige voedingsalternatieven zoals aangelengde koemelk.

Om dat te vermijden kan het OCMW tussenkomen in de kosten voor de aankoop van eersteleeftijdsmelk.

Hoe?
De aanvraag voor de eersteleeftijdsmelk verloopt via Kind en Gezin, dat op basis van verschillende armoedecriteria (zoals het gezinsinkomen, opleiding van de ouders, ontwikkeling van de kinderen in het gezin, arbeidssituatie van de ouders, huisvesting en gezondheid) beslist of een gezin recht kan hebben op deze tussenkomst.

Het OCMW spreekt zich uit over de gegrondheid van de aanvraag op basis van het onderzoek van Kind en Gezin. De Sociale Dienst van het OCMW kan eventueel bijkomend onderzoek doen en beslist over de toekenning van de toelage.

Meebrengen?
• Identiteitskaart
• De bewijsstukken die de situatie van het gezin volgens de 6 armoedecriteria bevestigen

Bedrag?
De financiële tussenkomst geldt voor de eerste zes maanden, met een gemiddelde van één doos per week. De kostprijs van een doos bedraagt gemiddeld 18 euro. Ouders kunnen de voeding gratis ophalen bij de apotheek, die het te betalen bedrag dan doorfactureert aan het OCMW.