Echtscheidingsakte, uittreksel2018-03-06T10:37:52+00:00

Echtscheidingsakte, uittreksel

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

De echtscheidingsakte wordt uitsluitend afgeleverd door de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.

Hoe?

Je kunt je afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen via het e-loket of bij de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Kostprijs?

Gratis.