Echtscheiding2018-02-01T11:09:30+00:00

Echtscheiding

Als je geen toekomst meer ziet in je huwelijk, kun je of alleen of in overleg met je partner beslissen om te scheiden.

Soorten scheiding

De wet kent twee vormen van echtscheiding:

Advies en bemiddeling

Het is niet eenvoudig om tijdens een scheiding afspraken te maken met je partner en die in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst te gieten. Maar toch hoef je daarom niet meteen de weg te kiezen van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om een echtscheiding door onderlinge toestemming te laten slagen kun je hulp en advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een bemiddelaar, advocaat of notaris. Je kunt ook langs gaan bij een Justitiehuis, een Wetswinkel, of een CAW.

Gevolgen van een echtscheiding

Een echtscheiding heeft belangrijke gevolgen voor:

  • Jezelf en je ex-partner
  • Je kinderen
  • Je gemeenschappelijk vermogen en gemeenschappelijke bezittingen.