Waterschaarste – besluit van de gouverneur

De gouverneur heeft bijkomende maatregelen getroffen rond het gebruik van (drink)water.
Vanaf heden is het bijvoorbeeld verboden om water te gebruiken uit onbevaarbare waterlopen, publiek drinkwater te gebruiken voor het wassen van voertuigen, besproeien van je tuin, bijvullen van je vijver of zwembad,…
Alle details kan u nalezen op de website van de gouverneur.

http://gouverneurbriers.be/waterschaarste-gouverneur-brier…/

2018-07-24T11:42:57+00:00