Crematie2018-02-01T10:48:09+00:00

Crematie

Voor je dood kun je een laatste wilsbeschikking opmaken. Dat is een kennisgeving van de gewenste wijze van lijkbezorging: crematie of begraving. Je kan ook, afhankelijk van je levensbeschouwing, het ritueel van de uitvaartplechtigheid laten vastleggen.

Dit kan via het e-loket of persoonlijk, op de dienst Burgerzaken.

Meebrengen?

Identiteitskaart.