Containers/inname openbaar domein2018-02-01T10:47:44+00:00

Containers/inname openbaar domein

Wie het openbaar domein inneemt voor privatief gebruik zoals voor het plaatsen van containers, stellingen, bouwkranen,… moet een vergunning aanvragen bij de dienst Grondgebiedzaken en voor innames langer dan drie dagen een retributie betalen.

Het tarief van de belasting wordt vastgesteld per schijf van 20 m² ingenomen oppervlakte op het openbaar domein:

  • de eerste dertig dagen betaal je 2,50 euro per dag/schijf
  • de daaropvolgende periode is 5 euro per dag/schijf verschuldigd
  • onderbrekingen van innemingen gedurende minder dan 10 dagen worden niet in rekening genomen.

Voor de inname van het openbaar domein langs gewestwegen vraag je een vergunning aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De inname dient dan ook nog gemeld te worden op de dienst Grondgebiedzaken.