Conformiteitsattest2018-02-01T10:47:16+00:00

Conformiteitsattest

Een woning die verhuurd wordt moet voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Op die manier wordt het minimaal comfort, de gezondheid en veiligheid van de bewoner gegarandeerd. Het conformiteitsattest is een kwaliteitslabel dat bewijst dat een woning voldoet aan de normen.

Hoe?

Verhuurders kunnen een conformiteitsattest aanvragen bij de dienst Stedenbouw.

De burgemeester zal de woning laten onderzoeken en beslist binnen de 60 dagen over het al of niet uitreiken van het attest. Hij baseert zich op de vaststellingen van de onderzoeker van Woonwijzer Meetjesland.

Kostprijs?

Gratis.