College van Burgemeester en Schepenen2018-02-02T15:58:35+00:00

College van Burgemeester en Schepenen

Het college van Burgemeester en Schepenen, kortweg het schepencollege, is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Erné De Blaere
Erné De BlaereBURGEMEESTER
Wolvestraat 6
0473 64 80 64
 • algemeen beleid en coördinatie

 • strategische meerjarenplanning

 • burgerzaken

 • openbare orde en veiligheid

 • externe communicatie

 • intergemeentelijke samenwerking

Herlinde Trenson
Herlinde TrensonEERSTE SCHEPEN
Kapelstraat 45
0473 64 80 67
 • locale economie en tewerkstelling

 • budget

 • toerisme en marketing

 • cultuur

 • patrimonium en erfgoed

 • ruimtelijke ordening

Fons De Neve
Fons De NeveTWEEDE SCHEPEN
Nieuwstraat 21
0473 64 80 75
 • wonen

 • mobiliteit en verkeersveiligheid

 • milieu en energie

 • interne organisatie en personeel

 • gezin en gelijke kansen

Johan Van den Kerchove
Johan Van den KerchoveDERDE SCHEPEN
Kloosterstraat 19
0497 47 26 30
 • OCMW

 • sociaal beleid

 • gezondheidsbeleid

 • senioren

 • sociale samenhang

Sabine Van Wonterghem
Sabine Van WonterghemVIERDE SCHEPEN
Urselseweg 112
0472 41 00 97
 • openbare werken

 • begraafplaatsen

 • groenvoorzieningen

 • landbouw en landschapsintegratie

 • feesten en plechtigheden

Hedeli Sassi
Hedeli SassiVIJFDE SCHEPEN
Nieuwstraat 5
0486 91 23 83
 • sport en recreatie

 • kinderopvang

 • jeugd

 • onderwijs

Els Van Cleemput
Els Van CleemputSECRETARIS
09 325 74 57
 • algemene administratie

 • leiding en coördinatie van de gemeentediensten

 • beleidsadviseur van het gemeentebestuur

 • verslaggeving van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen