Openbaar onderzoek over RUP Vermeire (Hooiestraat), participatiemoment op 6 september

2018-08-22T15:08:30+00:00

Het schepencollege keurde op 30 mei 2018 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vermeire goed. Het GRUP moet het bedrijf uit de Hooiestraat 26 toelaten om de werkplaats uit te breiden, bijkomende verharding voor opslag, circulatie en parkeerruimte te voorzien en een nieuwe toonzaal, gecombineerd met een woonfunctie, te bouwen. De procesnota en startnota liggen [...]

Openbaar onderzoek over RUP Vermeire (Hooiestraat), participatiemoment op 6 september2018-08-22T15:08:30+00:00

Landbouwschade door aanhoudende droogte: schade melden kan nog tot en met 17 augustus

2018-08-14T10:33:11+00:00

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na bij land- en tuinbouwbedrijven. Het is belangrijk dat land- en tuinbouwers die schade hebben geleden door de droogte, dat zo snel mogelijk aangeven bij de gemeente. Dat kan nog tot en met vrijdag 17 augustus om 12.00 uur. Landbouwers die schade hebben geleden, kunnen [...]

Landbouwschade door aanhoudende droogte: schade melden kan nog tot en met 17 augustus2018-08-14T10:33:11+00:00

Ziekte van Newcastle

2018-07-19T11:57:49+00:00

Sinds begin deze maand zijn er door de uitbraak van de ziekte van Newcastle algemene maatregelen van kracht voor het hobbypluimvee in ons land, waaronder een verbod op de verkoop en het vervoer van pluimvee. De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke ziekte die alle soorten pluimvee en vogels kan besmetten. De mens is niet [...]

Ziekte van Newcastle2018-07-19T11:57:49+00:00

Wespennest? Contacteer de brandweer

2018-07-13T08:34:17+00:00

Wespennesten die een onmiddellijk gevaar vormen, kunnen vernietigd of onschadelijk gemaakt worden door de brandweer. Hoe? Voor het verdelgen van een wespennest surf je naar de website van Hulpverleningszone Meetjesland, dat is de eengemaakte brandweerzone. Kostprijs? Je betaalt 30 euro per nest.

Wespennest? Contacteer de brandweer2018-07-13T08:34:17+00:00

Garage De Prest: geen plan-MER nodig

2018-04-26T14:28:10+00:00

Volgens de dienst Milieueffectrapportagebeheer geeft de aanvraag tot planologisch attest voor Garage De Prest in Knesselare geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en is de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig. De screeningsnota en de beslissing kunnen van 20 april tot en met 19 mei 2018 geraadpleegd worden op de dienst Stedenbouw in [...]

Garage De Prest: geen plan-MER nodig2018-04-26T14:28:10+00:00

Richtlijnen omgevingsvergunning ééngezinswoningen en verkavelingsaanvraag: openbaar onderzoek van start

2018-04-26T14:30:06+00:00

Het ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake de algemene richtlijnen die gelden bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor ééngezinswoningen of verkavelingsaanvraag ligt van 27 april tot en met 26 mei 2018 ter onderzoek. Het dossier vind je hier en ligt ook inzage op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Knesselare (tijdens de openingsuren). Bezwaren of opmerkingen over [...]

Richtlijnen omgevingsvergunning ééngezinswoningen en verkavelingsaanvraag: openbaar onderzoek van start2018-04-26T14:30:06+00:00

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare

2018-02-05T13:29:16+00:00

De gemeenteraad keurde het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum goed. Daarmee legt ze de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het centrum van Knesselare bewaken en legt daarom regels op, voor één- en meergezinswoningen. Groendak Zo kan de bouwdiepte voor ééngezinswoningen op [...]

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare2018-02-05T13:29:16+00:00

RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan

2018-01-31T16:49:28+00:00

RUP - ruimtelijk uitvoeringsplan Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan dat voor een bepaald gebied de stedenbouwkundige voorschriften aangeeft inzake bestemming, inrichting en/of beheer, en eventueel de normen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Concreet wordt in een RUP aangeduid waar men wat mag bouwen en worden voorschriften [...]

RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan2018-01-31T16:49:28+00:00

Afvalkalender

2018-07-30T16:27:20+00:00

Afvalkalender De ophaalkalender, die elk jaar in december verspreid wordt, is hét uitgelezen middel om te weten wanneer welk afval wordt opgehaald en wat kan en wat niet. Raadpleeg steeds de afvalkalender voor uitzonderingen. Naast info over de verschillende afvalfracties, de ophaalrondes én de uitzonderingen, vind je er bijkomende informatie over het correct aanbieden [...]

Afvalkalender2018-07-30T16:27:20+00:00

Papier en karton

2018-02-01T15:25:34+00:00

Papier en karton Om de twee weken wordt Papier en Karton (P&K) aan huis opgehaald, samen met de blauwe PMD-zakken. Om te vermijden dat P&K gaat vliegen bij hevige wind, is het raadzaam alles stevig samen te binden met touw of alles aan te bieden in een gesloten kartonnen doos. Wat wel? papieren zakken [...]

Papier en karton2018-02-01T15:25:34+00:00