Garage De Prest: geen plan-MER nodig

2018-04-26T14:28:10+00:00

Volgens de dienst Milieueffectrapportagebeheer geeft de aanvraag tot planologisch attest voor Garage De Prest in Knesselare geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en is de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig. De screeningsnota en de beslissing kunnen van 20 april tot en met 19 mei 2018 geraadpleegd worden op de dienst Stedenbouw in [...]

Garage De Prest: geen plan-MER nodig 2018-04-26T14:28:10+00:00

Richtlijnen omgevingsvergunning ééngezinswoningen en verkavelingsaanvraag: openbaar onderzoek van start

2018-04-26T14:30:06+00:00

Het ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake de algemene richtlijnen die gelden bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor ééngezinswoningen of verkavelingsaanvraag ligt van 27 april tot en met 26 mei 2018 ter onderzoek. Het dossier vind je hier en ligt ook inzage op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Knesselare (tijdens de openingsuren). Bezwaren of opmerkingen over [...]

Richtlijnen omgevingsvergunning ééngezinswoningen en verkavelingsaanvraag: openbaar onderzoek van start 2018-04-26T14:30:06+00:00

Openbaar onderzoek onteigeningsplan Moerakker

2018-03-05T16:41:58+00:00

Van 26 februari tot en met 28 maart 2018 loopt een openbaar onderzoek over het voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit Moerakker. De te onteigenen percelen liggen tussen de Aalterseweg en Stekelhoek in Knesselare. Het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief projectnota en onteigeningsplan, ligt ter inzage: op de dienst Grondgebiedzaken, Milieu en Stedenbouw in het gemeentehuis, De Plaats 14 in [...]

Openbaar onderzoek onteigeningsplan Moerakker 2018-03-05T16:41:58+00:00

Paddentrek is begonnen: Drongengoedweg ’s avonds afgesloten

2018-02-17T12:09:02+00:00

Om hun voortplantingspoel te bereiken moeten deze amfibieën zich aan een gevaarlijke oversteek wagen. De belangrijkste poel in het Landschapspark Drongengoed ligt vlakbij de Drongengoedweg. Heel wat kikkers, padden en salamanders moeten op hun tocht deze weg kruisen en daardoor eindigt voor veel beestjes de weg naar een nieuw leven helaas onder de wielen van [...]

Paddentrek is begonnen: Drongengoedweg ’s avonds afgesloten 2018-02-17T12:09:02+00:00

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare

2018-02-05T13:29:16+00:00

De gemeenteraad keurde het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum goed. Daarmee legt ze de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het centrum van Knesselare bewaken en legt daarom regels op, voor één- en meergezinswoningen. Groendak Zo kan de bouwdiepte voor ééngezinswoningen op [...]

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare 2018-02-05T13:29:16+00:00

Vraag je mantelzorgpremie aan voor 31 maart

2018-02-05T13:18:03+00:00

De gemeente Knesselare erkent en waardeert de inzet van de mantelzorgers met een premie van 150 euro. Je kan de premie tot eind maart aanvragen via aanvraagformulier 2017 of, persoonlijk, op de dienst Burgerzaken. De aanvragen moeten ten laatste binnen zijn tegen 31 maart 2018. De gemeente Knesselare betaalde voor het zorgjaar 2016 in totaal [...]

Vraag je mantelzorgpremie aan voor 31 maart 2018-02-05T13:18:03+00:00

RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan

2018-01-31T16:49:28+00:00

RUP - ruimtelijk uitvoeringsplan Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan dat voor een bepaald gebied de stedenbouwkundige voorschriften aangeeft inzake bestemming, inrichting en/of beheer, en eventueel de normen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Concreet wordt in een RUP aangeduid waar men wat mag bouwen en worden voorschriften [...]

RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan 2018-01-31T16:49:28+00:00

Afvalkalender

2018-01-31T17:05:07+00:00

Afvalkalender De ophaalkalender, die elk jaar in december verspreid wordt, is hét uitgelezen middel om te weten wanneer welk afval wordt opgehaald en wat kan en wat niet. Raadpleeg steeds de afvalkalender voor uitzonderingen. Naast info over de verschillende afvalfracties, de ophaalrondes én de uitzonderingen, vind je er bijkomende informatie over het correct aanbieden [...]

Afvalkalender 2018-01-31T17:05:07+00:00

Papier en karton

2018-02-01T15:25:34+00:00

Papier en karton Om de twee weken wordt Papier en Karton (P&K) aan huis opgehaald, samen met de blauwe PMD-zakken. Om te vermijden dat P&K gaat vliegen bij hevige wind, is het raadzaam alles stevig samen te binden met touw of alles aan te bieden in een gesloten kartonnen doos. Wat wel? papieren zakken [...]

Papier en karton 2018-02-01T15:25:34+00:00

PMD

2018-02-01T16:10:50+00:00

PMD Om de twee weken wordt PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) aan huis opgehaald, samen met Papier en Karton. Wat wel? plastic flessen & flacons metalen verpakkingen drankkartons Wat niet? alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies) plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten) piepschuim en aluminiumfolie verpakkingen met [...]

PMD 2018-02-01T16:10:50+00:00