Bodemattest2018-02-01T10:27:21+00:00

Bodemattest

Je bent verplicht om bij het afsluiten van een overeenkomst tot overdracht van gronden bij een bodemattest aan te vragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver. Het bodemattest is in Europa een uniek instrument dat aangeeft of de bodem al dan niet verontreinigd is. Het is enkel OVAM (Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij) die een bodemattest kan afleveren. Het attest is bedoeld als bescherming van de koper tegen eventuele verborgen gebreken.

Hoe?

Een attest aanvragen kan via het papieren aanvraagformulier of via het e-loket van OVAM (als je geregeld bodemattesten aanvraagt en houder bent van een lopende rekening bij OVAM).

Voor je een bodemattest aanvraagt, kijk je best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. Zo voorkom je een dubbele aanvraag en onnodige kosten. Bij een verkoop van een pand of grond vraagt de notaris in de praktijk het attest op.

Kostprijs?

De kostprijs van een bodemattest bedraagt 52 euro voor een volledig kadastraal perceel of 209 euro voor een deel van een kadastraal perceel.