Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst samengesteld

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat in de nieuwe gemeente Aalter vanaf 1 januari 2019 uit 8 leden, de voorzitter niet meegerekend.

Het aantal leden van het BCSD, waarover elke lijst vanaf 2019 beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur.

De verkozenen van de lijsten kunnen zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

Uiterlijk de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (14 december 2018) maakt de algemeen directeur op de gemeentelijke website bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten geeft dit volgend resultaat voor de nieuwe gemeente Aalter:

Lijst Zetels BCSD
CD&V/NVA 5
Groen 2
Open VLD 1
2018-12-03T15:19:45+00:00