Beroep, aangifte of wijziging2018-02-01T10:14:26+00:00

Beroep, aangifte of wijziging

In het bevolkingsregister staat ook het beroep van elke inwoner geregistreerd. Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat steeds je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat wanneer je beroepssituatie wijzigt, je dat aangeeft bij de gemeente.

Hoe?

Je kan een beroepswijziging doorgeven via het e-loket of bij de dienst burgerzaken.

Meebrengen?

Je identiteitskaart.

Kostprijs?

Gratis.