Bermmeesters2018-02-01T10:13:28+00:00

Bermmeesters

De bermmeesters zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die op geregelde tijdstippen de bermen in hun buurt checken en het zwerfvuil verwijderen. Samen ruimen ze 150 kilometer wegberm op.

Bermmeesters krijgen materiaal (onder meer huisvuil- en PMD-zakken, handschoenen, grijpers,…) en zijn gedekt door een vrijwilligersverzekering.

Wie zich geroepen voelt om deze positieve, gemotiveerde groep te vervoegen, kan terecht bij de Milieudienst.