Bermbeheerplan2018-02-01T10:12:35+00:00

Bermbeheerplan

De gemeente Knesselare streeft naar bermen waar planten en beestjes terug hun plaats krijgen. Daarom heeft de gemeente een ecologisch bermbeheersplan, dat meer leven moet brengen in 82 kilometer berm. Unieke planten en dieren krijgen daardoor alle kansen om zich verder te ontwikkelen in de bermen.

Verhogen biodiversiteit
Het bermbesluit verplicht de gemeente haar bermen op haar grondgebied te maaien volgens vastgelegde normen. Zo mogen bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas na 15 september. Bovendien moet het maaisel ten laatste 10 dagen na het maaien afgevoerd worden. De doelstelling van het decreet is de bermen te verschralen. Voedselrijke bodems zorgen voor heel eentonige bermen, minder voedselrijke bermen verhogen dan weer de biodiversiteit.
Planten en dieren vinden in intensief bemest en bewerkt landbouwgebied of in bebouwde zones geen leefruimte meer. De wegbermen vormen vaak een laatste wijkplaats voor die plant- en diersoorten. Dankzij een doordacht ecologisch bermbeleid kan die fauna en flora blijven bestaan en zich verder ontwikkelen.

144 plantensoorten
Aan de opmaak van zo’n bermbeheerplan ging een grote inventarisatie van alle aanwezige plantensoorten vooraf. De provincie Oost-Vlaanderen doorzocht in opdracht van de gemeente 82 kilometer berm, verspreid over tientallen straten. Uit die inventarisatie, in het voorjaar en najaar van 2015, kwamen maar liefst 144 plantensoorten in 124 straatdelen. Het echte aantal ligt wellicht nog hoger omdat er niet het jaar rond is geïnventariseerd. In Vlaanderen zijn er naar schatting 800 verschillende soorten in de bermen terug te vinden: dit is 62 percent van het totale plantenbestand.