Begrafeniskosten2018-02-01T09:59:02+00:00

Begrafeniskosten

Bij een overlijden betalen familie of erfgenamen normaal de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als zij over onvoldoende middelen beschikken om de kosten op zich te nemen, kan het OCMW tussenkomen in de begrafeniskosten.

Voorwaarden?
• Niemand kan of wil de begrafenis regelen
• Het beschikbaar inkomen van de overledene volstaat niet om de kosten te betalen
• De eventuele erfgenamen kunnen de kosten niet op zich nemen
• De begrafeniskosten (teraardebestelling) mogen maximaal 1.800 euro bedragen (exclusief BTW), bij een crematie maximaal 2.200 euro (exclusief BTW)

Hoe?
Neem contact op met het OCMW. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, zal een maatschappelijk assistent indien mogelijk eerst een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.
Het OCMW heeft ook het recht om de betaalde begrafeniskosten later geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen.

Meebrengen?
• Identiteitskaart
• Bewijs van je financiële situatie