Atlas der Buurtwegen2018-01-31T17:33:12+00:00

Atlas der Buurtwegen

De Atlas der Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen van de openbare wegen, daterend van rond 1841, en is de juridische basis voor het bepalen van het openbaar karakter van wegen, trage wegen en kerkwegels.

De atlas ligt ter inzage op het gemeentehuis.