Administratieve hulp2018-04-11T09:21:11+00:00

Administratieve hulp

Het invullen van formulieren om bepaalde, sociale voordelen te bekomen is niet altijd even eenvoudig. De Sociale Dienst van het OCMW helpt je graag verder.

Het gaat om formulieren voor:
• korting tv-distributie
• sociaal telefoontarief
• kinderbijslag of aanvraag geboortepremie
• sociaal tarief voor gas en elektriciteit
• tegemoetkoming voor mindervaliden
• provinciale premie voor een zieke moeder
• aanvraag van huur- en installatiepremies
• studiebeurzen

Als je in de problemen raakt met sociale uitkeringen, zoals je werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsuitkering, zal het OCMW de nodige stappen ondernemen om je sociale rechten te verdedigen.