Home2018-02-06T09:18:17+00:00

Je wil iets aanvragen?

We nemen je mee naar ons digitaal loket.
Klik hier!

Openingsuren...

gemeentehuis en gemeentelijke diensten.
Klik hier!

Volg hier...

het fusietraject Aalter/Knesselare via de website:
www.samensterkerbeter.be

Nieuws in Knesselare

Onteigeningsplan Moerakker definitief vastgesteld

Het onteigeningsplan Moerakker is op 30 augustus 2018 definitief vastgesteld door de Raad van Bestuur van Veneco. Het plan is opgesteld volgens artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van [...]

Ziekte van Newcastle

Sinds begin deze maand zijn er door de uitbraak van de ziekte van Newcastle algemene maatregelen van kracht voor het hobbypluimvee in ons land, waaronder een verbod op de verkoop en het vervoer van pluimvee. [...]

Wespennest? Contacteer de brandweer

Wespennesten die een onmiddellijk gevaar vormen, kunnen vernietigd of onschadelijk gemaakt worden door de brandweer. Hoe? Voor het verdelgen van een wespennest surf je naar de website van Hulpverleningszone Meetjesland, dat is de eengemaakte [...]

Garage De Prest: geen plan-MER nodig

Volgens de dienst Milieueffectrapportagebeheer geeft de aanvraag tot planologisch attest voor Garage De Prest in Knesselare geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en is de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig. De [...]

Doe mee aan groepsaankoop zonnepanelen

Na de geslaagde editie van vorig jaar, organiseert de provincie Oost-Vlaanderen opnieuw een groepsaankoop zonnepanelen. Door in groep aan te kopen, krijg je een scherpere prijs en bespaar je op je energiefactuur. Je eigen [...]

Doe mee aan de handelaarsenquête

In maart krijgen alle Knesselaarse detailhandelaars een enquête toegestuurd, die polst naar vestigingsredenen, parkeerbeleid, aankleding van de handelskern, toegankelijkheid van handelspanden… Ook de fusie met Aalter komt aan bod. Met de handelaarsenquête wil de [...]

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare

De gemeenteraad keurde het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum goed. Daarmee legt ze de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het [...]