Home2018-09-20T14:41:43+00:00

Je wil iets aanvragen?

We nemen je mee naar ons digitaal loket.
Klik hier!

Openingsuren...

gemeentehuis en gemeentelijke diensten.
Klik hier!

Volg hier...

het fusietraject Aalter/Knesselare via de website:
www.samensterkerbeter.be

Nieuws in Knesselare

OCMW Aalter zoekt armoedecoördinator

Voor de uitwerking van het project ‘Elk kind telt, investeren in de toekomst*’ is OCMW Aalter op zoek naar een armoedecoördinator. Het betreft een voltijdse, contractuele functie voor een periode van 2 jaar. Een greep [...]

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst samengesteld

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat in de nieuwe gemeente Aalter vanaf 1 januari 2019 uit 8 leden, de voorzitter niet meegerekend. Het aantal leden van het BCSD, waarover elke lijst vanaf [...]

Groenophaling schakelt over op winterregeling

Opgelet: de groenophaling op woensdag aan sportcentrum Onderdale in Ursel schakelt vanaf 7 november over op winterregime. Tot eind maart kun je er terecht van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 [...]

Ook afvalkaarten van 6 en 10 euro te koop

Voortaan biedt de gemeente Knesselare ook afvalkaarten aan van 6 en 10 euro. Met zo’n afvalkaart krijg je toegang tot het recyclagepark in de Prinsengoeddreef of kun je op woensdag je groenafval kwijt aan [...]

Onteigeningsplan Moerakker definitief vastgesteld

Het onteigeningsplan Moerakker is op 30 augustus 2018 definitief vastgesteld door de Raad van Bestuur van Veneco. Het plan is opgesteld volgens artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van [...]

Ziekte van Newcastle

Sinds begin deze maand zijn er door de uitbraak van de ziekte van Newcastle algemene maatregelen van kracht voor het hobbypluimvee in ons land, waaronder een verbod op de verkoop en het vervoer van pluimvee. [...]

Wespennest? Contacteer de brandweer

Wespennesten die een onmiddellijk gevaar vormen, kunnen vernietigd of onschadelijk gemaakt worden door de brandweer. Hoe? Voor het verdelgen van een wespennest surf je naar de website van Hulpverleningszone Meetjesland, dat is de eengemaakte [...]

Garage De Prest: geen plan-MER nodig

Volgens de dienst Milieueffectrapportagebeheer geeft de aanvraag tot planologisch attest voor Garage De Prest in Knesselare geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en is de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig. De [...]

RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare

De gemeenteraad keurde het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum goed. Daarmee legt ze de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het [...]