• Knesselare
Wonen en werken Nuttige adressen

Nuttige telefoonnummers

Aids- en SOA-telefoon 078 15 15 15
Antigifcentrum 070 245 245
Belbus 09 211 91 91
Brandweer en ambulance - noodnummer 112
Brandwondencentrum 09 332 34 90
Dierenbescherming Meetjesland 09 218 56 58
Elektriciteit en gas - storingen en defecten 078 35 35 00
Gasreuk 0800 65 0 65
Kankerfoon (Vlaamse Liga tegen Kanker) 078 150 151
Kinder- en jeugdtelefoon 102
Politie - diensten 09 325 23 00 (commissariaat)

09 325 75 09 (post Knesselare)

Politie - noodnummer 101
Rode Kruis Vlaanderen 105
Tele-Onthaal 106
Vlaamse infolijn 1700
Water - storingen en defecten 078 35 35 88
Wachtdienst apothekers 0903 99 000
Wachtdienst huisartsen - Knesselare 050 55 62 82
Wachtdienst huisartsen - Ursel 09 374 67 27
Zelfmoordpreventie 02 649 95 55
Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden