• Knesselare
Diensten Sport

Sportdienst

Knesselare stelt zichzelf als opdracht zoveel mogelijk inwoners sport te laten beoefenen in een recreatieve of competitieve omgeving.

De bedoeling is dat sport de sociale contacten tussen de inwoners in het algemeen optimaliseert. In het bijzonder wordt ernaar gestreefd om via sport aan nieuwe gezinnen de gelegenheid te bieden om zich in het dorp te integreren, alsook om de integratie tussen de inwoners van de beide deelgemeenten te bevorderen.

Om zoveel mogelijk tot sportbeoefening aan te zetten wil de gemeente de sportverenigingen in georganiseerd én niet-georganiseerd verband ondersteunen en daarnaast met de sportdienst een aanvullend recreatief sportaanbod ontwikkelen. In functie van de beschikbare middelen en mogelijkheden wil de gemeente de sportclubs zo breed mogelijk ondersteunen: promotioneel, administratief, logistiek of financieel.

Specifieke aandacht dient besteed te worden aan jeugd- en seniorensport, waarbij we in de jeugdsport de nadruk wensen te leggen op de kwaliteit en de opvoedende waarden bij de sportbeoefening en in de seniorensport streven naar levenslang bewegen in een aangenaam sociaal kader.

Met dit totaalaanbod aan sportinitiatieven zal tenslotte gestreefd worden om alle bestaande gemeentelijke en schoolsportinfrastructuur in beide deelgemeenten optimaal te (laten) gebruiken.

Er werd gekozen om de doelstellingen te groeperen in zes themahoofdstukken:

1. structuur en werking van de sportdienst
2. ondersteuning en stimulering van de sportclubs
3. ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport
4. ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot en diversiteit in de sport
5. sportinfrastructuur
6. kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider
Sportdienst
Address:
Prinsengoeddreef 33
9910 Knesselare

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telephone: 09 374 63 81

 

Dienstverlening van A tot Z

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden