• Knesselare

Geen plan-MER nodig voor RUP Ursel Centrum

Het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Ursel Centrum, waarin de gemeente de krijtlijnen voor de toekomst van de dorpskern in Ursel vastlegt, zal niet leiden tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. Daardoor is de opmaak van een plan-MER (milieueffectenrapport) niet nodig.

 

Dat heeft het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid beslist. De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden in de ‘dossierdatabank’ op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be - nr. SCRPL17234) en op de dienst Grondgebiedzaken van het gemeentehuis.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden