• Knesselare

RUP Centrum legt toekomst van dorpskern Knesselare vast

Met het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum legt de gemeente de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in Knesselare. Kwaliteit in wonen en leven primeert. Er komen ook nieuwe regels voor de bouw van meergezinswoningen. Er loopt een openbaar onderzoek  van vrijdag 24 maart 2017 tot en met dinsdag 23 mei 2017.

KaartjeDorpskern onder druk

De laatste 25 jaar is er een snelle en ingrijpende verandering aan de gang in vele Vlaamse gemeenten. Woonhuizen worden in sneltempo afgebroken en vervangen door appartementen. Het kleinschalige straatbeeld en het uitzicht en karakter van dorpskernen verandert. Het beeld van de klassieke dorpsstraat dreigt te verdwijnen door grote projecten op kleine percelen. De druk op de dorpskernen wordt op die manier groot, vaak ten koste van de beleving van de bewoners en bezoekers. Ook in Knesselare zette deze trend zich in gang.

 

Woonkwaliteit en aangename leefomgeving

Met een RUP Centrum wil de gemeente de beleving van de Knesselaarse dorpskern in de toekomst waarborgen. Kwaliteit in wonen en leven gaat voor op kwantiteit. Meergezinswoningen kunnen nog, maar enkel op bepaalde plaatsen en beter ingepast in het straatbeeld en het woonweefsel. Waardevolle gebouwen en het openbaar domein worden beschermd.

 

Nieuwe regels voor meergezinswoningen

Het RUP bepaalt waar nog appartementsgebouwen kunnen komen en aan welke voorwaarden die moeten voldoen. Het legt duidelijke regels op over de minimale en maximale gevelbreedte, het maximum aantal bouwlagen, de maximale bouwdiepte en -hoogte, dakuitbouwen, het verplicht aantal parkeerplaatsen per woning, de minimale woonoppervlakte, groenvoorzieningen… Zo garandeert de gemeente de kwaliteit van de dorpskern in Knesselare ook voor de toekomstige generaties.

 

Dorpskern Knesselare-Ursel

De gemeente maakt daarnaast ook werk van een RUP voor de dorpskern van Ursel. Ook daar komen nieuwe regels voor meergezinswoningen. De afbakening van de zone waar in de toekomst meergezinswoningen kunnen komen, ligt al vast. Meer nieuws volgt daarover in een verdere fase van het RUP dorpskern Ursel.

 

Openbaar onderzoek en infovergadering

Het openbaar onderzoek over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum loopt van vrijdag 24 maart 2017 tot en met dinsdag 23 mei 2017. De plannen, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis, De Plaats 14, maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 16.00 tot 19.00 uur.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan die schriftelijk en aangetekend sturen, of afgeven tegen ontvangstbewijs, aan gemeentebestuur Knesselare, t.a.v. de Gecoro, p.a. De Plaats 14, 9910 Knesselare, binnen de termijn van het onderzoek.

Stedenbouw
Address:
Gemeentehuis (gelijkvloers, nieuw gedeelte)
De Plaats 14
9910 Knesselare

E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telephone: 09 325 74 53 - 09 325 74 55 - 09 325 75 07

Information: Open:
maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur

 
Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden