• Knesselare
Bestuur Reglementen

Reglementen en verordeningen

In de gemeente Knesselare zijn volgende belastingen van kracht (laatste wijzigingen in vet)

Algemene Leefbaarheidsbelasting (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Algemene Gemeentebelasting Bedrijven (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Aanvullende personenbelasting (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Belasting op leegstand (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Belasting op vergunningsplichtige inrichtingen (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)
Belasting opruimen sluikstorten (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)

 

In de gemeente Knesselare zijn volgende reglementen en verordeningen van kracht:

Afgifte stedenbouwkundige vergunningen - retributie (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)
Buitenschoolse kinderopvang - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Dienstprestaties technisch personeel aan derden - retributie (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Evenementenkasten elektriciteit - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Foor- en marktwagens - retributie (gemeenteraadsbesluiten 10 juni 2009 en 18 februari 2015)
GAS-reglement (gemeenteraadsbesluit 12 februari 2014, publicatie website 17 februari 2014)
Grafconcessies - retributie (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)
Hulpverleningszone Meetjesland (zoneraadsbesluit 21 september 2016)
Huur gemeentelokalen - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Huur gemeentelijk sportcentrum Flabbaert - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Huwelijken - retributie (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Inname openbaar domein (privatief) - retributie (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)
Internationaal rijbewijs - retributie (gemeenteraadsbesluit 8 januari 2014)
Invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Mantelzorgpremie - gemeentelijk subsidiereglement (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Nutswerken op gemeentelijke openbaar domein - retributie (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Ophaling van groenafval en snoeihout - retributie (gemeenteraadsbesluit 14 december 2016)
Rooien van bomen - borg (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Speelpleinwerking - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 13 november 2013)
Sportkampen - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 4 november 2015)
Vervoer materiaal voor verenigingen - tariefreglement (gemeenteraadsbesluit 3 februari 2016)
Huishoudelijk reglement speelpleinwerking (gemeenteraadsbesluit 8 maart 2017)
Tariefreglement animatorenvergoeding (gemeenteraadsbesluit 8 maart 2017)
Tariefreglement speelplein en activiteiten jeugddienst (gemeenteraadsbesluit 8 maart 2017)
Tariefreglement sportkampen (gemeenteraadsbesluit 8 maart 2017)
Heffingreglement ongeschikt onbewoonbare woningen (gemeenteraadsbesluit 8 maart 2017)
Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (gemeenteraadsbesluit 12 april 2017)
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het vergunningsplichtig maken van meldingsplichtige werken en handelingen (gemeenteraadsbesluit 12 april 2017)
Reglement speelstraten (gemeenteraadsbesluit 12 april 2017)
Subsidiereglement groenvoorziening (gemeenteraadsbesluit 12 april 2017)
Reglement eretitels mandatarissen (gemeenteraadsbesluit 13 september 2017)
Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden