• Knesselare
Bestuur OCMW-bestuur

OCMW-bestuur

Secretaris Elie Standaert leidt de OCMW-administratie en is hoofd van het personeel. Hij maakt de notulen op van de OCMW-raad en het Vast Bureau. Onder het gezag van de voorzitter onderzoekt hij de OCMW-aangelegenheden.

Voorzitter Johan Van den Kerchove leidt de activiteiten van het centrum en is van rechtswege voorzitter van de Raad en het Vast Bureau. De Voorzitter kan in dringende gevallen en binnen de perken, bepaald door het huishoudelijk reglement van de Raad zelf, tot dringende hulpverlening beslissen.

De OCMW-raad wordt verkozen voor een periode van zes jaar en komt maandelijks samen. De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Algemeen beslist de OCMW-raad als zelfstandig bestuur over aankoop en verkoop van goederen en diensten, betaalbaarstelling van facturen, gunning van opdrachten, aanwerving van personeel….

Tot voor kort besprak de OCMW-raad alle punten achter gesloten deuren omwille van het confidentieel karakter van haar werkzaamheden. Elk OCMW-raadslid en personeelslid is gehouden tot strikte geheimhouding. Vanaf 24 augustus 2002 is de wetgeving gewijzigd en zijn de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar. 

De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat. In de praktijk komt het hierop neer dat de meeste punten in geheime zitting worden besproken en dat de algemene beleidslijnen en beslissingen in openbare zitting worden besproken.

Daarnaast is er ook een Vast Bureau, dat belast is met het afhandelen van de dagdagelijkse zaken.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden