• Knesselare

Commissie BKB

De commissie Beleidsplanning en Kwaliteitsvol Beleid (BKB) verricht beleidsvoorbereidend, adviserend en opvolgend werk met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor de gemeenteraad bevoegd is én die kunnen bijdragen tot een planmatig en kwaliteitsvol gemeentebeleid.

De commissie buigt zich ondermeer over de beleidsplannen en over de fundamentele randvoorwaarden voor een kwaliteitsvol gemeentebeleid zoals de implementatie en opvolging van de burgerparticipatie, het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg binnen de gemeentelijke voorzieningen.

De commissie wordt proportioneel samengesteld en telt 3 vertegenwoordigers van GROEP9910, 1 vertegenwoordiger van GVP en 1 vertegenwoordiger van GROEN!

Fons De Neve (GROEP 9910), de voorzitter van de gemeenteraad, zit de commissie voor. Renaat van Lierde en Renaat Van de Kerckhove (beiden GROEP 9910) , Nathalie Busschaert (GVP) en Roland Bonamie (Groen!) maken deel uit van de commissie.

De gemeentesecretaris (of zijn vervanger) is ambthalve lid van de commissie. De bevoegde leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen aan de vergaderingen deelnemen, maar hebben er geen stemrecht.

Design: Koen Timmerman  2018 Knesselare - Alle rechten voorbehouden